Vadstena slott

Vadstena slott, byggt som försvarsanläggning av Gustav Vasa på 1500-talet, inrymmer idag Landsarkivet i Vadstena.

Slottets äldsta byggnadsskede

Under Vadstenas äldsta tider fanns ingen försvarsborg till skydd för staden, inte ens Bjälboättens palats hade den funktionen på 1200- och 1300-talet, innan det blev en del av Vadstena kloster, dock uppfördes en enklare stadsmur runt staden på 1400-talet. Borgbygget påbörjades inte för att hålla yttre fiender stången, utan för att hålla ordning på upproriska bönder. År 1545, ett par år efter Dackefejden hade slagits ned i Småland och södra Östergötland, sattes spadarna i jorden till detta slott vid Vätterns strand. Intill 1555 var målsättningen för byggnadsverksamheten vid Vadstena slott att skapa en stark befästning. Av hittills okänd anledning fullföljdes emellertid inte dessa avsikter.

Slottet byggdes i en stadsdel från 1400-talet som kallades Sanden, på grund av markens beskaffenhet. Valet av plats berodde säkert på de naturmässiga förutsättningarna med vatten eller sankområden som mer eller mindre omslöt denna. Problemet med att det redan fanns en bebyggelse löstes genom att man erbjöd invånarna, mestadels hantverkare såsom kopparslagare, skinnare, smeder, skomakare och skräddare, ersättningstomter i andra delar av staden. Gyttret av grå trähus revs. Året efter avhysningen inleddes arbetet med att uppföra slottet med tillhörande vallar och vallgravar.

Under den följande utbyggnadsperioden, som varade från 1555 till omkring 1563, inriktade man sig istället på att utifrån de givna förutsättningarna skapa en modern och representativ furstebostad åt Gustav Vasas son Magnus, som hade fått Östergötland till sitt hertigdöme. Byggmästare var Arendt de Roy. Det ursprungliga porthuset byggdes ut mot söder och förbands genom envåninga mellanlängor med västra och östra stenhusen, vilka samtidigt förhöjdes med låga ovanvåningar. Under denna period tillkom också de utbyggda trapptornen vid gårdsfasaden liksom trapporna vid sidorna av huvudportalen. I och med detta hade slottet fått sin slutgiltiga utsträckning i planet. Byggnaden blev emellertid aldrig helt fullbordad i enlighet med detta program och de på rekonstruktionsritningen återgivna takformerna måste därför betraktas som fria rekonstruktioner utförda i anslutning till franska förebilder. Paviljongssystemet byggde på kombinationen av tvåvåniga paviljonger sammanbundna medelst envåniga mellanlängor. Arkitekten till renässanspalatset är okänd, men däremot är det känt att flera klosterbyggnader i Östergötland fick bidraga med byggnadsmaterial i uppförandet av slottets murar.

Under senare delen av 1500-talet lät Johan III ta fram planen för slottets tredje våning, vilken planerades med två rikssalar och ett slottskapell. Våningen blev dock inte klar förrän tidigt 1600-tal. År 1620 uppsattes den andra av slottets två praktgavlar, vilket bidragit till att slottet ofta har ansetts vara färdigbyggt det året. Smärre förändringar har gjorts på slottets tornhuvar och lanterniner under senare delen av 1600-talet.

Senaste ombyggnationen

Beslutet att de återstående vallarna till Vadstena slott skulle återuppbyggas togs av Riksdagen 1994. Det var resultatet av 140 års debatt som börjat direkt efter att de rivits i mitten av 1800-talet, då man behövde jordmassorna som utfyllnad för den nya hamnpiren. Slottet skulle nu genomgå en ny förändring, med uppförandet av nya vallar och torn. Målsättningen var att de nya vallarna skulle utformas så att borggårdsmiljön och slottsanläggningens exteriör i möjligaste mån återställdes med stora antikvariska och arkitektoniska hänsynstagande. För att ge en mer kulturhistoriskt utformad miljö och mildra intrycket av massiva murar mot borggården, föreslogs att de tornbyggnader som en gång fanns på borggården återuppfördes. Kritik på den uppförda vallen från 1984 framfördes både vad gällde den yttre profilen och dess tekniska konstruktion. En lösning kunde vara att inte ta 1600-talets förmodade vallutformning som den återuppbyggda vallen från 1984 utgick ifrån utan istället från ett åldrat utseende sådant det framgick av uppmätningar utförda på 1700-talet. Man undvek därmed funktionella och praktiska problem som jordras och borggårdsmiljön skulle få ett mer tilltalande utseende.

Inför nybyggnationen av borgområdet utfördes en arkeologisk utgrävning, de första sedan åren 1958-1962 och 1980. Sommaren 1994 gjordes en provundersökning av den västra och södra vallen. Man hittade då lämningar av ler- och trägolv, stolphål, ugn, syllstenar och träsyllar samt metaller, djurben (matavfall) och keramik. Resultaten från förundersökningen visade att det fanns rester av bebyggelse i hela den västra vallen medan den verkade upphöra ungefär i mitten av den södra utmed ett våtmarksområde. Det var spår av den gamla stadsdelen Sanden, från tidsperioden 1400-1544. Ett dussin tomter från senaste delen av medeltiden kom sedan att totalundersökas av Riksantikvarieämbetet och var klara i december 1995.

För att skona de värdefulla 1500-talsportalerna vid den dåvarande infarten, byggdes istället en traditionell klaffbro i trä över vallgraven. Den stod färdig hösten 1995. Den mur som under 1960-talet uppförts längs borggårdens södra sida fick i början av juni 1995 ge vika för grävskoporna. Den 21 augusti 1999 invigdes de återuppförda försvarsvallarna vilka idag inrymmer västra Östergötlands största samlingssal för fester, mässor och dylikt, samt lokaler tillhörande Landsarkivet.

Se även

Шаблон:Commonscat

  • Rantzaus raid
  • Vadstenabullret
  • Vadstena län
Listas i följande kategorier:
Posta en kommentar
Tips & råd
Зоя Махмудова
Niye yoxdur ki, bütün dillerde var Azerbaycan dilinden başqa. Boş boş melumatlar paylaşinca maraqli qəsrler haqqinda tercume edib yerleşdirsez yaxşi olar
Stefan Nilsson
11 september 2018
Nice historia place
Ladda fler kommentarer
foursquare.com
8.0/10
4 978 personer har varit här
Mon 10:00 AM–5:00 PM
Tue 10:00 AM–5:00 PM
Wed 10:00 AM–8:00 PM
Thu 11:00 AM–4:00 PM
Fri 10:00 AM–7:00 PM
Sat 7:00 AM–8:00 AM

Vadstena Slott på Foursquare

Vadstena slott på Facebook

Hotell i närheten

Visa alla hotell Se allt
Best Western Motala Stadshotell

utgångs $129

Best Western Plus Priceless Hotel

utgångs $215

Hotell Nostalgi - Sweden Hotels

utgångs $129

Hotel Bellevue - Sweden Hotels

utgångs $109

Scandic Linköping Väst

utgångs $216

Best Western Hotel Linköping

utgångs $248

Rekommenderade sevärdheter i närheten

Se allt Se allt
Lägg till i önskelista
Jag har varit här
Besökt
Vadstena kloster

Vadstena kloster är ett före detta kloster för Den helige Fr

Lägg till i önskelista
Jag har varit här
Besökt
Charlottenborgs slott

Charlottenborg är slott i Motala kommun i Östergötland. Hu

Lägg till i önskelista
Jag har varit här
Besökt
Högbystenen

Högbystenen är näst efter Rökstenen den främsta runstenen i Öste

Lägg till i önskelista
Jag har varit här
Besökt
Karlsborgs fästning

Karlsborgs fästning belägen på Vanäs udde i Vättern började bygga

Lägg till i önskelista
Jag har varit här
Besökt
Vättern

Vättern är en insjö i Götaland, Sverige, och är landets näst störs

Lägg till i önskelista
Jag har varit här
Besökt
Trollkyrka

Trollkyrka är en bergknalle som ligger centralt i Tivedens

Lägg till i önskelista
Jag har varit här
Besökt
Stjärnorps slott

Stjärnorps slott (med äldre stavning även Stiernorp eller St

Lägg till i önskelista
Jag har varit här
Besökt
Ulvåsa

Ulvåsa, ofta skrivet med den äldre stavningen Ulfåsa, är en her

Liknande turistattraktioner

Se allt Se allt
Lägg till i önskelista
Jag har varit här
Besökt
Neuschwanstein

Neuschwanstein är ett slott utanför Füssen i bayerska alperna i sö

Lägg till i önskelista
Jag har varit här
Besökt
Towern

Towern (engelska: Tower of London eller officiellt Her Majesty's Royal

Lägg till i önskelista
Jag har varit här
Besökt
Dover Castle

Dover Castle ligger i Kent och har beskrivits som 'Nyckeln till

Lägg till i önskelista
Jag har varit här
Besökt
Kamianets-Podilskyi Castle

Kamianets-Podilskyi Castle (українська. Кам'янець

Lägg till i önskelista
Jag har varit här
Besökt
Slottet i Vincennes

Slottet i Vincennes (franska Château de Vincennes) är ett kungligt 1

Se alla liknande platser