Big Ben

Big Ben är populärnamnet på den berömda slagklockan i Westminsterpalatsets norra klocktorn i London, Storbritannien. I Westminsterpalatset har Storbritanniens parlament sina lokaler.

i London (från norr)]] (fram till 1970 världens största fyrsidiga tornur). Den största slagklockan i tornuret kallas Big Ben]] från London Eye]] 2007. Timvisaren är 2,7 meter lång och minutvisaren 4,3 meter lång]]

med Westminster Abbey i bakgrunden]] Big Ben kallas officiellt Great Bell of Westminster och slår varje heltimme (markerar antalet timmar) i tornuret med det officiella namnet Great Clock of Westminster. Tornet där klockan hänger är 96,3 meter högt.

Namnet Big Ben och tornets namn

Big Ben, ”Store Ben”, är ett smeknamn och Ben är ett typiskt smeknamn och kortform för Benjamin. Klockan Big Ben kan vara namngiven efter som var Chief Commissioner of Works, ungefär ”huvudkommissarie för (byggnads)arbetena”, när klockan göts 1856. En annan teori för namnets ursprung är att klockan kan ha namngetts efter den samtida tungviktsboxaren en:Ben Caunt. Eftersom Ben är ett smeknamn och ”Big” ’stor’ ofta ett vanligt tillnamn, används ”Big Ben” än idag (kanske med syftning på Big Ben) som smeknamn på olika mer eller mindre kända företeelser och människor, exempel på det finns i artikeln en:Big Ben (disambiguation), ”Big Ben (olika betydelser)”, på engelska Wikipedia.

En vanlig missuppfattning är att det inte är klockan utan tornet i sig som kallas Big Ben, men tornet kallas bara The Clock Tower av personalen i parlamentet (jämför engelska Wikipedias artikel en:Clock Tower, Westminster Palace) och felaktigt också St. Stephen's Tower i andra sammanhang. Saint Stephen’s Tower är istället namnet på centraltornet över centrallobbyn mitt i parlamentshuset (Westminsterpalatset), även kallat Central Tower (jämför artikelavsnittet en:Westminster Palace#Towers).

Klockan Big Ben

Allmänna fakta och viktuppgifter

I tornet finns sammanlagt fem klockor (slagklockor), som alla ingår i tornurverket Great Clock of Westminster. Den största av dem hänger i mitten och är den klocka som kallas Big Ben, men som alltså officiellt kallas Great Bell.

Klockan väger 13,8 ton eller 13,6 brittiska en:long tons (lika mycket som 4 elefanter) och hammaren som slår på den väger 203,2 kg. Men Big Ben är inte den tyngsta klockan i Storbritannien, utan är endast den tredje tyngsta. Den tyngsta är Great Paul i St Pauls-katedralen (17 ton) och näst tyngst är Great George i Liverpoolkatedralen (14 ton) (se artikeln De största klockorna i Storbritannien).

Måttuppgifter och klockgjuteri

Klockan göts av klockgjuteriet Whitechapel Bell Foundry av metallen från en kortvarig tyngre föregångare, som var tänkt som urets slagklocka och som gjutits av ett annat klockgjuteri. Det nya exemplaret, dagens klocka, väger 13,76 ton (13,54 en:long tons och 15,17 en:short tons). Samma uppgifter finns på en annan webbplats om att Big Ben väger 13,76 ton (30339 skålpund = 13761,5389 kg). På samma webbplats uppges att klockan väger 270-3-15 en:hundredweights, en:pounds (skålpund) och en:ounces (uns), vilket motsvarar ungefär 13718,419288755 kg.

Som är rätt vanligt för slagklockor är diametern längre än höjden. Höjden är 2,2 meter och diametern 2,9 meter. Klockans slagton är a och den göts 10 april 1858 och hängdes upp tillsammans med fyra kvartsklockor, vars tonskala är rätt typisk för engelsk växelringning.

Klockan Big Ben slog första gången över London 31 maj 1859. Även den nya Big Ben sprack, endast efter två månader i bruk, men den används fortfarande och ger klockan dess än idag något spruckna klang.

Misslyckat exemplar

Den ursprungliga klockan som existerade i endast ett år vägde 14,5 ton (16 short tons) och göts 6 april 1856 i Stockton-on-Tees av klockgjuteriet Warner's of Cripplegate. Klockan döptes aldrig, men legenden säger att det var arbetsledaren, Sir Benjamin Hall (se ovan om namnet Big Ben), som ansvarade för beställningen (eller att nämnde boxare namngav klockan). Det finns anledning att tro att klockan också kunde ha blivit döpt Victoria eller Royal Victoria för att hedra drottning Viktoria, men en parlamentsledamot föreslog smeknamnet (eller öknamnet) under en underhusdebatt; men kommentaren är inte antecknad i parlamentets officiella protokoll (motsvarande riksdagstrycket i Sverige) Hansard.

Eftersom tornet inte stod klart än, gjordes klockan i ordning på en av gårdarna nedanför efter att ha transporterats dit efter gjutningen. Klockan sprack dock under slaghammaren, och metallen göts sedan om.

Tornurets klockspelsmelodi vid heltimme, kvartar och halvtimme

Klocktornet innehåller även fyra mindre klockor, kvartsklockor, som slår heltimme, halvtimme, kvart i och kvart över. Kvartsklockorna har slagtonerna c, g, f, a. De spelar en melodi som är 20 toner i längd totalt, men som aldrig spelas helt och hållen rakt av, utan med 4 toner kvart över, 8 vid halvtimme, 12 kvart i och 16 vid heltimme (se mer nedan).

Melodin och Cambridge Chimes

Klockspelet spelar några mindre melodislingor/variationer, troligen arrangerade av William Crotch, efter en melodislinga i Händels Messias. Melodislingan ingår också i den engelska psalmen 37 med texten: All through this hour/Lord be my guide/And by Thy power/No foot shall slide ”Helt genom denna timma/Herren skall leda mig/Och genom din makt/Ingen skall falla.”

Detta kallas Cambridge Chimes (eller Westminster Chimes), eftersom den först användes i kyrkan Church of St Mary the Great i Cambridge. Psalmens text finns också på ett plakat på väggen i kyrkans torn. en:Westminster Quarters är dock det vanligaste namnet på sådana här tornursklockspel av olika slag och används även i brittiska väggklockor, golvur etc. (jämför engelska artikeln en:longcase clock).

BBC Radio 4

Den inledande melodin för heltimme, samt timslagen, spelas varje dag i BBC Radio 4 som signatur inför nyhetssändningarna klockan 18 (se mer om det nästan längst ner i artikeln).

Beskrivning av melodin och timslagen med Big Ben

Den stora klockan Big Ben används för timslagen (antalet slag på Big Ben utmärker klockslaget) – efter den inledande melodin (f-a-g-c - f-g-a-f - a-f-g-c - c-g-a-f). Den senare spelas också på de fyra mindre klockorna varje kvart i olika versioner. Kvart över är det enbart en skalenlig melodi på de fyra klockorna (från högre till lägre ton): a-g-f-c. Vid halvtimme är det halva melodin för vad som utmärker heltimme och utan timslag (f-a-g-c - f-g-a-f). Vid trekvart (kvart i) är det andra halvan av den melodi som utmärker heltimme plus en skalenlig melodi på de fyra klockorna (a-f-g-c - c-g-a-f - a-g-f-c).

Eftersom den i tonhöjd lägsta kvartsklockan med tonen c snabbt slås an två gånger i rad och hammaren inte hinner dras tillbaka och slå så fort finns på denna klocka två hamrar kopplade till tornuret.

Beskrivning med noter

Melodin består alltså av fem olika permutationer (fem olika melodislingor) i fyra toner (på de fyra mindre slagklockorna, kvartsklockorna), vilket kan spelas i olika tonarter. I denna beskrivning används de fyra kvartsklockornas tonart som är f:

 1. a-g-f-c
 2. f-a-g-c
 3. f-g-a-f (på vissa andra urverk än Big Ben också f-a -g -f; här saknas dock en ton, så det är kanske en något skev variationsform)
 4. a-f-g-c
 5. c-g-a-f

Varje kvart spelas alltså olika sekvenser av dessa permutationer, enligt följande:

Kvart över: (1)
Halvtimme: (2) (3)
Trekvart (kvart i): (4) (5) (1)
Heltimme: (2) (3) (4) (5)

Världens största tornur och urtavlor (”med klockspel”)

Tornets urtavlor är stora nog att ända tills nyligen ha varit det största fyrsidiga uret i världen, men utmanövrerades i detta hänseende av Allen-Bradley Clock Tower (en:Allen-Bradley Clock Tower) i Milwaukee, Wisconsin, som byggdes 1961 i privatpersonen Allen Bradleys stora företagskontor och vars urtavlor utvidgades 1970. Dessa urtavlor är sedan dess ungefär dubbelt så stora som Big Bens urtavlor. De som byggde Allen-Bradley Clock Tower satte dock inte in något klockspel till urverket, så Great Clock of Westminster bär fortfarande titeln "det största fyrsidiga klocktornet i världen med klockspel."

Urtavlornas design

Urtavlan och dess siffror ritades och designades av Augustus Pugin. Urtavlorna är uppsatta i en järnställning som är 7 meter i diameter. Denna stöder 312 glasskivor, så kallat opalglas och det hela påminner om ett blyinfattat fönster. Några av skivorna kan tas ur ramverket för närmare inspektion.

Kanterna runt urtavlorna har många förgyllningar. Under varje urtavla finns en förgylld inskription på latin DOMINE SALVAM FAC REGINAM NOSTRAM VICTORIAM PRIMAM, som betyder Herre, bevare vår drottning Victoria den första.

Något som slår en vid anblicken av urtavlorna är att siffran 4 har den romerska siffran IV istället för IIII. Det senare var vanligt att man istället använde i Storbritannien på 1800-talet.

Urverket

i bakgrunden]]

Urverkets precision och tillverkare, samt historia

Urverket blev färdigt 1854, men tornet var inte helt färdigbyggt förrän fyra år senare, 1858. 7 september 1859 började tornuret användas.

Tornuret har visat sig vara mycket pålitligt under åren, både vad gäller tidvisning och hållbarhet. En enda gång sedan 1856 har klockan lagt av helt, det skedde 1976. Kvartsklockorna lade av sent i april 2004 men reparerades igen den 9 maj.

Denna precision har åstadkommits tack vare urets tillverkare, advokaten och amatörkännaren av urverk (amatörhorologisten) . Urverkets mekanism skapades efter Denisons ritningar av urmakaren Edward John Dent, och blev som nämnts färdigt före själva tornet blev färdigt, så Denison hade möjlighet att experimentera. Denison uppfann då en trearmad spärrhake, som skapar en bra övergång mellan pendel och urverk.

Urverkets pendel befinner sig i en låda under rummet med urverket. Lådan är skyddad från väder och vind, såsom snö, is, blåst men även fåglar som duvor etc. Och trots att snö, is, duvor med mera kan sätta sig på urets visare är uret märkvärdigt exakt i tid (pendeln kan justeras inne i lådan). Det engelska idiomet putting a penny on, som betyder “sakta ner”, kommer från en metod att fininställa bland annat Big Bens pendel. Pendeln har en liten stapel av gamla brittiska en-pennymynt (en:British one penny coin (pre-decimal), om pennyn före decimalsystemets införande 1971) och genom tillägg eller borttagning av sådana mynt ändrar pendelns längd och tyngdpunkt och därför hur fort pendeln svänger. Tillägg av en penny ändrar tornurets fart med 2/5 av en sekund per dag.

Trots mycket bombning (då bland annat underhusets kammare bombades) kunde Big Bens urverk fungera felfritt genom hela Blitzen.

Stopp och avstängningar av tornursmekanismen

 • Uret saktade ner på nyårsafton 1962 på grund av kraftigt snöfall, vilket gjorde att Big Ben slog in det nya året tio minuter för sent enligt engelska Wikipedia (utan extern källa).
 • 1976 hade urverket sitt första stora haveri, då klockslagsmekanismen gick sönder på grund av materialutmattning den 5 augusti. Det var återställt igen 9 maj 1977. BBC Radio 4 (brittiska motsvarigheten till Sveriges Radio P1), som använder ett direktsänt Big Ben (kan ibland höras siréner med mera nerifrån gatan) som signatur i två nyhetsprogram (se under rubrikerna Betydelse i kulturlivet nedan och BBC Radio 4 ovan), fick då enligt engelska Wikipedia (utan källa) nöja sig med den engelska (fröken ur)-tidssignalen en:BBC pips (”BBC-pipen”), som används vid övriga nyhetssändningar.
 • Ännu en obekräftad uppgift på engelska Wikipedia är att uret stannade 30 april 1997, dagen före parlamentsvalet det året, och sedan igen tre veckor senare.
 • Fredagen 27 maj 2005, slutade klockan ticka 10:07, vilket antagligen berodde på det varma vädret, temperaturerna i London var det för årstiden ovanliga 31.8 °C. Den kunde startas igen, men stannade igen klockan 22:20 och stod still i ungefär 90 minuter innan uret började ticka igen.
 • 29 oktober 2005, stannades uret i uppskattningsvis 33 timmar så att uret och klockorna skulle kunna ses över och restaureras. Det var det största uppehållet på 22 år.
 • 5 juni 2006 klockan 7:00 togs de fyra mindre kvartsklockorna ur bruk i fyra veckor f, eftersom en av kvartsklockornas upphängning hade utmattats efter många års utnötning. Under denna period sände BBC Radio 4 radions inspelningar av brittisk fågelsång följt av BBC-pipen istället för den vanliga Big Ben-signaturen vid vissa nyhetssändningar.
 • 11 augusti 2007, tystnade Big Ben i en månad och uret slutade också temporärt att visa tiden. Armarna som var kopplade till hamrarna, som spelade tornurets melodi på de fem klockorna, byttes ut för första gången sedan uret installerades. Under dessa underhållsarbeten drevs klockan inte av sin lodmekanism, utan av en elektrisk motor. BBC Radio 4 fick återigen nöja sig med sina pipsignaler.

Tornets föregångare, uppförande och byggnadsstruktur

Traditionen bakåt

Klocktornet restes som en del av Charles Barrys ritningar över ett nytt palats, efter det att det gamla Westminsterpalatset förstördes i en kraftig brand 22 oktober 1834.

Ett klocktorn var önskvärt eftersom det gick tillbaka på en äldre tradition. Ett äldre klocktorn fanns nämligen i det gamla palatsets norra mur, ungefär där klocktornet står idag. Det restes 1365-1367 och var det första verkligt offentliga uret i England.

Tornets egen arkitekt: Augustus Pugin

Barry överlät dock åt Augustus Pugin att rita själva tornet och tornet liknar också tidigare Pugin-skapelser, till exempel Scarisbrick Hall.

Klocktornet var Pugins sista skapelse innan han sjönk ner i sinnesslöhet och död. Pugin skrev själv, då Barry kom till honom sista gången för att hämta ritningarna: "I never worked so hard in my life for Mr Barry for tomorrow I render all the designs for finishing his bell tower & it is beautiful." “Jag har aldrig i mitt liv arbetat så hårt för Mr Barry, för imorgon lämnar jag alla ritningarna för att slutföra hans klocktorn & det är vackert.”

Material, struktur, hållfasthet och måttuppgifter

Tornet är ritat i Pugins egen hyllade nygotiska stil, och är 96,3 meter högt. Den undre delen är 61 meter hög och består av tegel med beklädnad av sten. Den övre övriga delen är en tornspira som består av ett ramverk av gjutjärn. Tornet är byggt på en 15 kvadratmeter stor platta, som finns på 4 meters djup under markytan. Den är 3 meter tjock och gjord av betong. De fyra urtavlorna är på 55 meters höjd. Den totala interna volymen i tornet är 4650 kubikmeter.

På grund av markförhållandena ända sedan tornet byggdes, lutar tornet något åt nordväst, avrundat 22 centimeter vid urtavlan. Det betyder att tornet har en lutning på ungefär 1/250. På grund värmeförhållanden svänger tornet årligen med några få millimeter åt öst och åt väst.

Liknande klocktorn världen runt

Tornur världen runt är faktiskt också inspirerade av Big Bens klocktorns utseende:

Storbritannien:

 • Little Ben vid järnvägsstationen Victoria Station, London.
 • Joseph Chamberlain Memorial Clock Tower (ofta kallad Old Tom eller Old Joe), University of Birmingham, Birmingham. 100 meter, 5,2 meter i diameter. Uret är dock en replika av Torre del Mangia i Italien snarare än Big Bens klocktorn.
 • Big Brum vid Chamberlain Square, Birmingham City Centre i Birmingham.
 • Baby Big BenPierhead Building i Cardiff, Wales. Tornursmekanismen är nästan densamma som i Big Bens klocktorn.

Andra länder:

 • Peace Tower i Kanadas parlamentsbyggnad på Parliament Hill i Ottawa.
 • En två tredjedels exakt kopia i Queens Royal College, Trinidad, liksom nästan en exakt likadan i Zimbabwe.
 • Ett klocktorn vid järnvägsstationen Gare de Lyon i Paris har också inspirerats av Big Ben.
 • Det 47 meter höga tornet i stadshuset i Pietermaritzburg, Sydafrika, innehåller ett Westminstertornur med kvartsklockor, som båda tillverkats av Gillett and Johnston i Croydon. Urtavlorna är tre meter i diameter.

Betydelse i kulturlivet

Big Ben har blivit en symbol för Storbritannien och London, speciellt i visuella media. Även ljudet har varit viktigt, både i radiomedia och visuellt. Men Westminster Chimes kan höras från andra tornur, ur och apparater, så det unika i ljudet har minskat i betydelse sedan 1800-talet .

Symbol för Storbritannien i världen

När en TV- eller filmproducent vill peka på en ospecifik plats i Storbritannien händer det att de visar en bild på Big Ben, ofta med en röd tvåvånings Routemasterbuss eller en typisk svart Londontaxi (en:Hackney carriage) i förgrunden.

Symbol i Storbritannien

Samma sak är nästan ännu vanligare inom Storbritannien, men skulle då vanligen inte peka på landet i allmänhet, eftersom uret snarare symboliserar London i allmänhetens ögon. I omröstningar och i opinionsundersökningar brukar uret röstas fram som ”den mest symboliska filmbilden” Most Iconic London Film Location.

En opinionsundersökning 9 april 2008, där 2000 utvalda människor utfrågades, visade att Big Bens torn var det populäraste landmärket i Storbritannien.

Nyårsafton och Hågkomstens dag

I Storbritannien är klocktornet också i allmänhetens blickfång under nyårsfirandet och radio- och TV-stationer sänder klockslagen för att välkomna det nya året. Samma sak gäller på Hågkomstens dag, då Big Ben markerar den elfte timmen den 11 november (den elfte månaden). Därefter följer två tysta minuter.

Vid tolvslaget på nyårsafton sägs att vissa Londonbor som bor nära Big Ben kan höra tretton slag istället för tolv slag, om de samtidigt har på radion när och sedan räknar antalet slag. Det beror antagligen på fördröjningar i sändningen och hos olika kanaler. För att undvika detta kan man gradvis sänka radions volym.

Nyhetsprogram i TV

ITN:s nyhetsprogram "News at Ten" började med en signatur med tornet och med Big Ben-slagen som markör mellan nyhetsrubrikerna.

Big Ben-slagen används även än idag under nyhetsrubriker och mindre markerade telegram (bulletiner) i TV-kanalen ITV:s nyhetsprogram "ITV News", samtidigt som en grafisk återgivning (ibland med rörliga visare) av Big Bens urtavlor visas i rutan (Bild på engelska Wikipedia – får bara användas där).

BBC Radio 4

Kvartsklockornas och Big Bens klockslag hörs också som signatur innan rubrikerna läses upp i nyhetssändningen Six o'clock news (mellan Big Bens klockslag) på BBC Radio 4. Mellan kvartsklockorna och Big Ben finns ca fem sekunders tystnad och där presenterar nyhetsuppläsaren sig. Denna signatur används även vid midnatt varje dag och klockan 22 på söndagskvällarna och används även i den internationella nyhetskanalen en:BBC World Service som sänds på en mängd olika språk (för närvarande 33). Traditionen att som signatur sända direkt från Big Bens klocktorn började 31 december 1923 (nyårsafton 1923). Klockslagen sänds direkt genom en permanent installerad mikrofon, som är kopplad genom en kabel till radio- och TV-huset i London.

Bilder

Шаблон:Commonscat

Se även

 • Westminsterpalatset
 • Storbritanniens parlament
 • Slagklocka
 • Klocka
 • Lista över Europas största klockor
 • De största klockorna i Storbritannien

Andra användningar av namnet Big Ben

 • Big Ben används också än idag som smeknamn för exempelvis amerikanska sportkändisar: Se en:Big Ben (disambiguation) ”Big Ben (olika betydelser)” på engelska Wikipedia.

Referenser

Webbkällor

Litteratur

 • Rosemary Hill, God's Architect: Pugin & the Building of Romantic Britain, 2007.
 • The Flowering of Medieval Ages, redaktör Joan Evans, Thames and Hudson Ltd., London 1998 (tidigare utgåvor 1966 och 1985), ISBN 0-500-28043-6.

Externa länkar

YouTube-länkar

Listas i följande kategorier:
Posta en kommentar
Tips & råd
May ♍
18 january 2017
An instantly recognizable symbol of London, you can spy Big Ben from any number of vantage points in the city. It's truly magical if you're standing right there when you hear the clock's chime
Yuvi Sehmi
16 august 2014
Really famous landmark in London you can't go to London without visiting such buildings as the Big Ben and it overlooks the River Thames which is a spectacular sight , especially in at night
Nick Ward
17 june 2014
The climb of the Elizabeth Tower to Big Ben was was one of the best tours I have ever taken in London. Book about 6 months in advance via your local MP
David Chung
14 january 2017
One of the most popular attractions in London, definitely worth visiting! Do take a walk along Westminster Bridge to get a nice view on the clock tower as well as the adjacent Palace of Westminster.
Saad M ™ ®
27 august 2016
The real name is “The Clock Tower”. Big Ben is just the nickname given to the largest bell in the tower, formally known as “Great Bell”. However, “Big Ben” has become much more commonly used. (FACT)
Wendy P
5 august 2017
A must see when you are in London, easily accessible from Westminster tube station. Westminster Bridge is next to the tower and you can see London Eye from across. very nice place for a photo :)
Ladda fler kommentarer
foursquare.com

Hotell i närheten

Visa alla hotell Se allt
Spectacular Strand 2 bed apartment!!

utgångs $0

Amba Hotel Charing Cross

utgångs $645

1 Compton

utgångs $0

Clarendon Serviced Apartments - Chandos Place

utgångs $0

The Grand at Trafalgar Square

utgångs $418

Amba Hotel Charing Cross

utgångs $0

Rekommenderade sevärdheter i närheten

Se allt Se allt
Lägg till i önskelista
Jag har varit här
Besökt
Brittiska underhuset

Underhuset (engelska: House of Commons) är den ena kammaren i det

Lägg till i önskelista
Jag har varit här
Besökt
Parliament Square

Parliament Square is a square at the northwest end of the Palace of

Lägg till i önskelista
Jag har varit här
Besökt
Westminsterpalatset

Westminsterpalatset (engelska: Palace of Westminster) är den

Lägg till i önskelista
Jag har varit här
Besökt
Saint Margaret's Church

Anglikanska St. Margarets Church, Westminster Abbey ligger inom

Lägg till i önskelista
Jag har varit här
Besökt
Westminster Bridge

Westminster Bridge är en gång- och bilväg över floden Themsen mel

Lägg till i önskelista
Jag har varit här
Besökt
Kenotaf

Kenotaf [ke-] gr. kenota'phion, av keno's = tom och ta'phos = grav,

Lägg till i önskelista
Jag har varit här
Besökt
Westminster Abbey

Westminster Abbey, The Collegiate Church of St Peter, Westminster, är

Lägg till i önskelista
Jag har varit här
Besökt
Victoria Tower

The Victoria Tower is the square tower at the southern end of the

Liknande turistattraktioner

Se allt Se allt
Lägg till i önskelista
Jag har varit här
Besökt
Independence Hall

).]]

Lägg till i önskelista
Jag har varit här
Besökt
Izmir Clock Tower

Izmir Clock Tower (Turkish: İzmir Saat Kulesi) is a historic clock

Lägg till i önskelista
Jag har varit här
Besökt
Zytglogge

The Zytglogge tower is a landmark medieval tower in Bern, Switzerland.

Lägg till i önskelista
Jag har varit här
Besökt
Zimmer tower

The Zimmer tower (Nederlands. Zimmertoren) is a tower in Lier,

Lägg till i önskelista
Jag har varit här
Besökt
Gastown steam clock

Raymond Saunders' first steam clock was built in 1977 at the corner of

Se alla liknande platser